Digitalisering handler om å levere det samme som før, men nå ved hjelp av en digital teknologi. Som eksempelvis digitalisering av bank. Mens digital transformasjon handler om at den nye teknologien gjør at vi kan levere noe helt annet enn det som var mulig før. Det skaper altså en endring av bedriften – en transformasjon – fordi de ikke lengre leverer det samme som før, men noe helt nytt.

Digitalisering og digital transformasjon er begreper som blir kastet rundt og brukt om hverandre, om det er i stortingsmeldinger, i konsulentrapporter, eller i media. World Economic Forum (2017) argumenterer med at digital transformasjon er nå helt avgjørende for lønnsomhet både for privat og offentlig sektor. Vi har en intuitiv forståelse av begrepene, men når vi spør hva de betyr og om det er forskjell på digital transformasjon og digitalisering blir folk stille. 

Vi finner at begrepene ofte ikke er definert, og at de mangler en god beskrivelse. Dette kan fører til misforståelser og i verste fall kan virksomheter ta helt feil strategiske valg siden de ikke forstår forskjellen – selskaper kan satse pengene på digital transformasjon som heller skulle ha brukt pengene på digitalisering. 

Les mer.

Kilde: gemini.no