− Det er stor aktivitet med planlegging og gjennomføring av innbyggermøter og ulike arrangementer. Kommunene inviterer innbyggere, men også næringsliv og utbyggere til dialog om utvikling av lokalsamfunn, boliger og områder med aldersvennlig fortegn, forteller Anne Berit Rafoss som leder arbeidet i nettverket.

Medvirkning er nøkkelen

En av nøkkelfaktorene for å lykkes med aldersvennlig utvikling er nettopp å involvere innbyggerne. Det kan være så enkelt som å spørre: hva er viktig for deg?

− Veien til et aldersvennlig lokalsamfunn starter med medvirkning. Skal kommunene komme frem til de beste løsningene, må de vite hva innbyggerne er opptatt av, understreker Anne Berit, og viser blant annet til deltakertrappa for å illustrere hva dette i bunn og grunn dreier om.

− Når kommunen involverer innbyggerne i planprosessen, får de også en anledning til å skape forståelse for hva planene skal føre til og hvilke verdier de skal skape. Planer som har god forankring i befolkningen, vil også forenkle gjennomføringen og bidra til et bedre sluttresultat.

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no