Den lokale ildsjelen og bibliotekaren Odd Harald Opdal tar opp ulike temaer, som bruk av smarttelefon og nettbrett, banktjenester, Vipps, e-posttjenester og velferdsteknologi. I tillegg til de felles mandagssamlingene kan de eldre innbyggerne bestille ekstra oppfølging om det skulle være noe konkret de strever med. Det kan for eksempel være utfordringer med å laste ned den nye BankID-appen, komme seg inn på helsenorge.no for å sjekke frikortet sitt eller få hjelp til å ta i bruk nytt teknisk utstyr.

– Det var Seniornett Austevoll som fikk det hele i gang. Sammen med det lokale pensjonistforbundet sendte de et åpent brev til kommunen og etterspurte et digitalt tilbud for eldre. Kommunen bevilget 10.000 kroner i to omganger, som en hjelp for å komme i gang. Etter dette henvendte Seniornett Austevoll seg til biblioteket med midlene og spurte om vi kunne bidra. Jeg ble med på prosjektet og vi satte i gang med å møtes hver mandag, forteller Odd Harald.

Les mer.

Kilde: ks.no

Odd Harald Opdal kommer til Service- og tjenestekonferansen 2022, 3.-4.11 i Bodø. Se videohilsen: