Situasjonsbetinget selvbestemmelse

Wong påpeker at for at ledere skal lykkes med å gi medarbeiderne selvbestemmelse, må de gi dem reell autonomi gjennom å delegere både ansvar og myndighet.

– Vi mennesker har noen grunnleggende psykologiske behov, og selvbestemmelse er en av dem. Muligheten til å bestemme selv, til å ta egne valg og påvirke ting rundt oss, er noe alle mennesker psykologisk sett ønsker. Hvordan vi skal oppnå det, er det store spørsmålet. Ulike personer har ulike nivåer av dette behovet – noen ønsker hundre prosent selvbestemmelse, andre er fornøyde om de får en viss grad av det.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no