Nylig deltok Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen på et seminar der de ansatte fikk anledning til å stille ham spørsmål. Blant de fremmøtte var en kollega med to prosent syn på begge øyne.

– Hun spurte meg om alle utfordringene som digitalisering skaper for for enkelte brukergrupper – enten det er på jobben eller i samfunnet ellers, sier Jenssen. – Det var et betimelig spørsmål, for det er jo dessverre slik at digitalisering i praksis oppleves som en barriere for mange mennesker, snarere enn en forenkling. Den ansatte med nedsatt syn gir ikke bare et større mangfold i virksomheten, ifølge Jenssen, men tilfører også verdifull kompetanse rundt det å utvikle løsninger nettopp for det samme mangfoldet.

Les mer.

Kilde: digitalnorway.com