– Vi må sikre at alle innbyggere kan delta i samfunnet på en likeverdig måte, forteller fylkesrådsleder i Viken Siv Henriette Jacobsen (Ap) til Ruter.

Etter tøffe år med pandemi var det viktig å opprettholde kollektivtilbudet.

Kundedata gir grunnlag for tilpasning

Ruter har sett at kollektivtrafikken må endre seg. Større fleksibilitet i arbeidslivet, hjemmekontor og digitalisering gjør til at folk ikke reiser på samme tidspunkt som de gjerne gjorde før.

– Vi er blitt sikrere på at innbyggerne i Oslo og Akershus trenger enda mer fleksible tilbud. Ruter vil utvikle flere tjenester som kundene vil ha og som i langt større grad er individtilpasset. For å klare det må vi se på den enkelte kundes totale mobilitetsbehov, sier Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Les mer.

Kilde: kundeserviceavisen.no, ruter.no