"Når de sier at ‘du kan norsk’, så sier du ingenting. På en måte så vil du ikke tvinge dem til å ordne tolk."

Dette sier en kurdisktalende informant i en rapport utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som for første gang prøver å gi et overblikk over de utfordringene som kan oppstå ved bruk av tolketjenester.

Innbyggernes rett til å bruke tolk når de kommuniserer med det offentlige, er ivaretatt gjennom flere lover.

Les mer.

Kilde: sprakradet.no, imdi.no