Usikkerhet, endringer og uforutsette hendelser er naturlige deler av både ledelse og forretningsverdenen.

Resilient ledelse er en tilnærming til ledelse som innebærer å bygge og opprettholde motstandsdyktighet og fleksibilitet i organisasjonen i møte med kriser, utfordringer og tøffe tider.

I stedet for å anse slike ting som noe for enhver pris må forhindres, kan man som leder heller omfavne disse faktorene som drivkrefter med potensiale til å forbedre organisasjonen og dens resultater på lengre sikt.

Les mer.

Kilde: bi.no