De ser selvsagt betydningen av flere aspekter ved ledelse. Ofte nevnes mål, planlegging, strategi, ressurser, organisering og koordinering av innsats, situasjonsbestemt ledelse, situasjonsforståelse og beslutningsfatning. Det siste mener professor Maria Haberfeld (2013) er kjernen i politiledelse.

Operasjonsledere, innsatsledere og aksjonsledere, alle operative politiledere, kopler selvsagt ledelse til konkret oppdragsløsning og samhandling med politipersonell, overordnede og eksterne samarbeidspartnere. Min venn, innsatslederen, ga noen gode og forstandige innspill. Samtalen var interessant. Han satte i gang videre fundering hos meg.

Les mer.

Kilde: politiforum.no