Statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) åpnet NOKIOS 2022-konferansen med å peke på at Regjeringen setter av 1,3 milliarder til nye digitaliseringstiltak.

Men hun nevnte ikke at bevilgningen til digitalisering i helsesektoren alene blir redusert med 1 milliard siden 2021. Flere andre reduksjoner på andre områder gjør at sluttresultatet blir minus i forhold til fjoråret.

Regjeringen har også en snever forståelse av «digitalisering». De unnlater å snakke om reduserte midler til nye IKT-studieplasser, til forskning, medfinansieringsordning osv. som alle har uheldige, langsiktige konsekvenser på digitaliseringen.

Resultatet er et statsbudsjett som spriker i alle mulige og umulige retninger. Det etterlater inntrykket av en regjering som ikke vet hva den vil med digitaliseringen, eller forstår hvilken betydning den har for verdiskapning og reduserte kostnader. Det skaper en alvorlig tillitskrise.

Les mer.

Kilde: cw.no