Til sammen 25 europeiske personvernmyndigheter deltok i kartleggingen som ble gjort hos de behandlingsansvarlige eller ombudene selv. Det norske Datatilsynet valgte å ikke delta, ettersom vi i stedet har prioritert å følge opp tiltakene i vår egen personvernombudsstrategi. 

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no