Stadig fleire arbeider i tenesteytande næringar. Mange arbeider med og for folk. Risikofaktorane for arbeidshelsa er annleis i desse yrka enn i den klassiske industrien. Likevel er det industrien sine tradisjonar som pregar lovgjeving og forskrifter knytt til arbeidsmiljø og HMS-arbeidet.

I eit intervju med Unio Perspektiv slår forskar Håkon Johannessen i STAMI fast at det er store gevinstar å hente på å betre det psykososiale arbeidsmiljøet: «Mens det er mange og gode standarder og virkemidler for å måle pulthøyder eller luft- og lyskvalitet på arbeidsplassene her i landet, er det mer å gjøre med det psykososiale arbeidsmiljøet. Det er mer komplekst og vanskeligere å jobbe med enn den ‘tradisjonelle’ tilnærmingen til arbeidsmiljøet, som har opphav i målinger av for eksempel støy eller utslipp av skadelig materiale i industrien».

Les mer.

Kilde: dagensperspektiv.no