– Tidligere studier har vist at helsepersonell innen psykisk helsevern hadde bekymringer knyttet til det å gi pasienten elektronisk innsyn i journalen sin. Denne studien, gjort etter innføring, viser at det ikke er nødvendig å være så bekymret. Likevel er det fortsatt noen situasjoner som kan være problematiske, sier Paolo Zanaboni.

Han er prosjektleder for Psykisk innsyn og professor i telemedisin og e-helse ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Den første publiserte forskningsartikkelen fra dette forskningsprosjektet inkluderer dybdeintervju med 16 behandlere innenfor psykisk helse i Helgelandssykehuset.

Dette sykehuset var et av de første i Norge til å gi sine pasienter elektronisk innsyn i egen journal.

– I denne studien har vi ønsket å få svar på hva elektronisk innsyn i journal har gjort med relasjonen mellom pasient og behandler i psykiatrien. I tillegg har vi forsøkt å finne ut hvis og hvor ofte behandlerne bruker funksjonen for å nekte innsyn, forteller Zanaboni.

De har også undersøkt om måten å dokumentere på, endret seg etter at journalen ble mer tilgjengelig.

Les mer.

Kilde: forskning.no