Av: Heidi Kløkstad, politimester, Nordland politidistrikt


 

Markeringen, som oppstod som en protest og kamp for like rettigheter, har utviklet seg til en årlig begivenhet som feirer den stolte identiteten til mennesker fra LHBTQ+ -miljøet (lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, queer og flere). Denne feiringen er mer enn bare festlig begivenhet - den markerer viktigheten av inkludering og mangfold i dagens samfunn.

Hedrer mangfoldet

Som politimester mener jeg feiringen er en påminnelse om at alle mennesker fortjener kjærlighet, aksept og like rettigheter, uavhengig av deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Det er en feiring av modighet og utholdenhet i møte med motstand og diskriminering. Når feiringen samler mennesker fra alle samfunnslag, uansett kjønn, alder, etnisitet eller religion, er det for å hedre mangfoldet blant oss. Markeringen er en viktig påminnelse om at samfunnet er mer robust når vi er sammen og respekterer hverandres unike egenskaper.

Les mer.

Kilde: politiet.no