I tillegg til brev og pakker  har postbudet med relevant informasjon om aktiviteter i kommunen og annen informasjon. Posten og kommunene skal i en lengre periode  teste ut en ny måte å kommunisere med innbyggere i den eldre delen av befolkningen på.

Les mer.

Kilde: ks.no