Personvernkommisjonen pekte i høst på mange spørsmål knyttet til personvern i den digitale forvaltingen. Storstilt datainnsamling, deling av data på tvers av etater, utvikling av kunstig intelligens, profilering av innbyggere og bruk av tjenester fra de store teknologiselskapene er bare noen av utfordringene og dilemmaene digitaliseringen av sektoren medfører.

Kan en nasjonal personvernpolitikk, slik kommisjonen foreslår, være løsningen vi trenger for å møte disse utfordringene?

Les mer og lytt.

Kilde: datatilsynet.no