I Holtes Halve møter han psykologispesialist Helene Aronsen Wickholm. Hun mener Lars Erik Lunds historie er et fint eksempel på hvordan åpenhet kan brukes som et verktøy til trygghet i jobbsammenheng. Men hvor åpen bør man være om psykiske utfordringer? Hva kan arbeidsgivere gjøre for å se nyansene i sine ansatte? Og hva kan vi som kolleger gjøre for å se og høre hverandre?