Sykefravær fører til over 24 millioner tapte dagsverk hvert år i Norge. Noe av sykefraværet kan ikke en arbeidsplass gjøre noe for å forebygge, og sykefraværet kan aldri bli null.

I Modum kommune ble sykefraværet i barnehagene så høyt at de ble nødt til å ta grep i 2018.

I denne episoden av Arbeidsmiljørådet skal vi høre hva de gjorde for å få ned sykefraværet, og vi skal høre mer om hva forskningen viser som fører til sykefravær, og hva som kan forebygge.

Les mer og lytt.

Kilde: stami.no