Det å ha kontroll over arbeidssituasjonen, kan ha mykje å seie for oss. Faktisk har mangel på kontroll i arbeidet samanheng med mange ulike helseplager, og kan gi høgare risiko for sjukefråvær.

Men kvifor kan det litt abstrakte fenomenet kontroll påverke sjukefråvær på jobben?

Det forklarer STAMI-forskar Jan Olav Christensen i episode 9 av podkasten Arbeidsmiljørådet.

Les mer.

Kilde: stami.no