Sosiale medier kan fungere som et effektivt kommunikasjonsmiddel for unge, men det kan være vanskelig å navigere gjennom digitale plattformer når det kommer til ting som lån, utdanningsstøtte eller skattemeldinger. I denne ukens episode av Fremtidens Næringsliv utforsker vi temaet digitalt utenforskap. Mohammed Abdelqadir, daglig leder i DIGNA, og Anna Holm Heide, CCO i No Isolation, jobber for å øke inkluderingen i samfunnet gjennom digitale verktøy.  

Les mer.

Kilde: fremtidensnaringsliv.no

Lytt til podcasten:

Service- og tjenestekonferansen 2023: Digital inkludering for alle

Sjekk spor I: Digital inkludering for alle under Service- og tjenestekonferansen 2023, 18.-20.10:

Forbrukerutenforskapet: Total utestengelse
Inger Lise Blyverket, direktør, Forbrukerrådet  

Bransjenorm finansiell inkludering: Hva kan offentlig sektor lære?
Gry Nergård, forbrukerpol. dir., Finans Norge  

Digitainability - bærekraftig livslang læring
Malin Rygg, avdelingsdirektør, Tilsynet for universell utforming av ikt