I denne spalten har jeg tidligere skrevet om taushetsmysteriet, skriver Øyvind Kvalnes, professor på BI: Hva er det som gjør at folk som opplever at de har noe viktig å si og har muligheten til å si det, likevel velger å være tause?

Enkelte holder munn fordi de er redde for sanksjoner og straff, andre fordi de er usikre på om tolkningen deres av situasjonen er riktig. Så er det noen som er tause fordi de ikke vil skape en flau stemning, eller sette andre i forlegenhet. Omsorg kan dermed også være en (bort-)forklaring. Jeg valgte å være taus fordi hun har så mange bekymringer fra før.

For ledere kan det være avgjørende å oppklare taushetsmysteriet, slik at de kan mobilisere sine folk til å være mer verbalt aktive og engasjerte. Det er nødvendig å etablere et ytringsklima hvor det kjennes trygt å ta ordet når en opplever å ha noe viktig å si, og hvor initiativene verdsettes. Ved å finne mottrekk til tausheten, kan lederne sørge for bedre flyt av kunnskap og ideer på jobb.

Les mer.

Kilde: bi.no