«Hensikten med den nye boken min er å svare på spørsmålet om hva som styrker organisasjoners evne til endring og innovasjon. Hovedsaken er altså en beskrivelse av hva som kjennetegner de som virkelig er gode på dette. Det er dette bokens tittel drømmeorganisasjonen henspiller på. Men, virkeligheten er jo ofte ikke så rosenrød. Og jeg vil ikke bidra til en urealistisk framstilling av noe som er umulig å oppnå. Derfor ville jeg også skrive om det som svekker organisasjoners evne til endring og innovasjon. Det er nemlig mye å lære av å se på ting som ikke virker». Dette sier Oscar Amundsen, forfatter av boken, som vi i LederNytt har tatt en prat med.

Annonse for Service- og tjenestekonferansen 2023: Kundeservice - fra hjelpende hånd til hjertet i organisasjonen

– For å være litt filosofisk: Lyset kommer fra mørket (den låner jeg fra forfatter Tore Renberg). Eller med andre ord: Du ser bedre hva som er bra, hvis det settes i kontrast til noe som er dårlig. Jeg har derfor vært opptatt av å bruke kontraster for å få fram budskapet i denne boken.

– Poenget er at det er vel og bra å være opptatt av det positive, men at det også er viktig å ta tak i det som ikke fungerer, det som er ‘pissedårlig’. Dette uttrykket skriver seg fra to dansker som skrev en bok med tittel ‘Pissedårlig ledelse’ for noen år siden. 

Les mer.

Kilde: ledernytt.no