Med Datatilsynets valg om ikke å opprette egen Facebook-side og Teknologirådets rapport Kommersiell sporing i offentlig sektor som bakteppe, vil Datatilsynet diskutere offentlige virksomheters bruk og avhengighet av «big tech» i et nettmøte den 31. januar.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no