De enorme datamengdene handler om deg og meg

Nylig fikk jeg tilsendt en oppsummering av året 2021 fra Google Timeline. Her er min dagslogg fra 1. mars: Jeg dro hjemmefra kl. 06:58, tok en blodprøve kl. 07:50, var i Datatilsynets gamle kontor kl. 08:13, i våre nye lokaler kl. 08:45, handlet på Match kl. 17:03, Vitus Apotek kl. 17:18, og kom hjem kl. 18:15.

Kort sagt: Google visste alt jeg gjorde denne dagen.

Men Google er ikke alene om å samle data. I skolen samles det inn store mengder data om elevene. I helsesektoren ligger våre mest sensitive data lagret, og politiet og etterretningen har vide fullmakter til å samle inn data om oss vanlige borgere. Slik kunne jeg fortsatt, sektor for sektor. Denne enorme datamengden handler om deg og meg, om vanene våre, sykdommene våre, interessene våre, om hva vi spiser og når vi tar blodprøver, altså hvordan vi lever livene våre.

Noe måtte gjøres, og i 2018 kom nye regler fra Brussel.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no