- Kommunene oppbevarer store menger personopplysninger om sine innbyggere, og har et stort ansvar for å ivareta dataene på en forsvarlig måte. Vi gjennomfører derfor et samlet tilsyn for å undersøke om personopplysningssikkerheten følges godt opp, sier fungerende seksjonssjef i Datatilsynet, Kristine Stenbro.

Les mer.

Kilde: Datatilsynet