Norske kommuner oppbevarer store mengder personopplysninger om innbyggerne sine, og de har et stort ansvar for å ivareta dataene på en forsvarlig måte. Datatilsynet har derfor gjennomførte en rekke tilsyn i kommuner og fylkeskommuner i år for å undersøke om personopplysningssikkerheten følges godt opp.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no