Av Leif Skiftenes Flak ved Universitetet i Agder, Pia Jøsendal i Bouvet, Ida Meuche i Bouvet og Mali Hole Skogen i IKT-Norge. (debattinnlegg på digi.no)

Vi mener det er gode grunner til å forstå digitalt samfunnsansvar som en form for tilnærming til bærekraftig samfunnsutvikling. FN har lenge argumentert for viktigheten av felles innsats for å adressere verdens klimautfordringer. Vår tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) ledet på 80-tallet «The World Commission on Environment and Development» under FN-paraplyen. Kommisjonen hadde som mandat å kartlegge kritiske saker for miljø og utvikling, styrke internasjonalt samarbeid og heve bevissthet og skape engasjement for handling knyttet til klimautfordringene.

Brundtland-kommisjonens rapport konkluderte med at det ville vært en alvorlig tabbe å adressere klimautfordringen uten å se den i sammenheng med økonomiske og samfunnsmessige forhold. Balansen mellom disse tre forholdene anses i dag som kjernen i hvordan vi forstår bærekraftig utvikling. 

Ifølge FN og EU henger bærekraftig omstilling og digital transformasjon tett sammen. EU kaller det faktisk en tvillingtransformasjon og argumenterer for at løsningen på bærekraftutfordringen synes å være nærmest uløselig koblet til utvikling av ny teknologi og overgang til nye digitale tjenester.

Les mer.

Kilde: digi.no