– Altfor få kjenner til dette flotte tilbudet, forteller Rakel Erikstad i NAV.

Alle i møtet nikker.

Rachel Erikstad, Anita Strige, Vidar Thorbjørnsen og Anne Lisbet Drivenes jobber i NAV.

De har mange års erfaring med oppfølging av sykmeldte og med IA-arbeid.

Nå jobber alle med kompetansetiltak for sykmeldte.

Les mer.

Kilde: idebanken.org