– Det er mange likhetstrekk mellom inkluderende språk og klarspråk. Klarspråksarbeid handler om å bryte ned de språklige barrierene mellom innbyggerne og det offentlige, og det er noe av det viktigste vi gjør for å inkludere, åpne opp og skape tilgjengelige tekster, fastslår dagens gjest, Louise Eie With, som jobber med klart språk i Nav.

– Med inkluderende språk tar vi klarspråk et skritt videre. Vi bruker språket aktivt og målretta for å inkludere alle innbyggerne. Det handler om å være bevisst på at språket vi bruker, representerer mangfoldet og fremmer likestilling, slik at ingen føler seg oversett eller tilsidesatt i møte med det offentlige, fortsetter With.

Les mer.

Kilde: sprakradet.no

Lytt til podcasten: