Å være helt til stede og bevisst i øyeblikket er sjelden vare. Vår eksekutive intelligens handler om å forvalte oppmerksomhet, hukommelse og emosjonsregulering når en handling utføres, og å involvere oss i strategisk tenkning i forkant og etterkant av handlingene. Det handler ikke først og fremst om å ha kunnskap om hva en skal gjøre, men å faktisk gjøre det, forteller Moen. 

– Innen idrett handler selve utførelsen som oftest om motorisk bevegelse eller med- og motspill. I hverdagen handler det om å bruke de mentale ressursene i en rekke situasjoner. Man er for eksempel ofte i samtaler med andre. Da bør man helst være oppmerksom på hva personen man snakker med faktisk sier, og man skal også tolke non-verbale signaler. Det høres logisk ut, men i praksis er folk ofte ikke så opptatt av det som sies, og er mer fokusert på hva som foregår i sitt eget hode. Der fortolkes det som blir sagt i forhold til egen personlighet og erfaring. For eksempel blir mange opptatt av hvilket motsvar man ønsker å komme med i samtalen, fremfor å være nysgjerrig på det som blir sagt. Man har oppmerksomheten et annet sted, og da mister man mye av meningen i dialogen som foregår. Dette skjer sannsynligvis mange ganger i løpet av en dag med de fleste av oss.

Les mer.

Kilde: ledernytt.no