- Alle dem som gjør jobben der ute. De som skaper gode tjenester hver dag for innbyggerne. Vi lager planer og legger til rette, men det viktigste er innsatsen fra ansatte. Det er de som får ting til å skje.

– Controller-stillingen er en viktig suksessfaktor. I tillegg har vi stabilitet i ledelsen, også blant mellomledere og enhetsledere, sier kommunedirektør Ole Bjørn Moen til Kommunal Rapport.

Kommunedirektøren trekker også fram det gode samarbeidsklimaet mellom administrasjon og politisk ledelse, mens ordføreren roser sine politikerkolleger i kommunestyret, formannskap og ulike utvalg.

Les mer om hvorfor Oppdal kommune troner på toppen på nettstedet til Kommunal Rapport: kommunal-rapport.no/kommunebarometeret/ (betalingsmur)

Kommunebarometeret (KB) er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Les mer på Kommunebarometerets nettsted: kb.kommunal-rapport.no/

Kilde: oppdal.kommune.no, kommunal-rapport.no

Mer om Kommunebarometeret

Kommunebarometeret er en årlig rangering og sammenligning av norske kommuner basert på ulike indikatorer og nøkkeltall. Dette verktøyet brukes for å vurdere og sammenligne kommunenes resultater innenfor forskjellige områder som økonomi, tjenestekvalitet, skoleprestasjoner, helse, arbeidsmarked mm. Kommunebarometeret gir en oversikt over hvordan kommunene presterer og fungerer sammenlignet med hverandre.

Kommunebarometeret bidrar til økt innsikt i hvilke områder kommuner gjør det bra i, samt hvor det er behov for forbedring. 

Det er viktig å merke seg at Kommunebarometeret bare gir en overfladisk vurdering og sammenligning av kommunene, og det kan være en rekke faktorer som ikke blir fullstendig dekket av slike rangeringer.