Agenda Kaupang leverte nylig en rapport til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) som ønsket å identifisere utfordringer og muligheter for offentlig sektor som forvalter og tilbyder av data til viderebruk i privat sektor.

Et enormt potensial

Tilgjengeliggjøring og viderebruk av offentlige data handler om å la næringsliv, forskningsmiljøer og sivilsamfunn få tilgang til og skape verdi med offentlige data. Menon Economics anslo i 2019 at norsk dataøkonomi utgjør en årlig verdiskaping tilsvarende 150 milliarder kroner i 2020. I tillegg utgjør den en sysselsetting på hundre tusen arbeidsplasser. Disse tallene har et potensial til å dobles frem mot 2030, mener Menon.

Les mer.

Kilde: digi.no