Førsteamanuensis på Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Jon Christian Fløysvik Nordrum, har selv fått kjenne konsekvensene av vanskelig og uklart språk i offentlig forvaltning. Da han søkte om barnehageplass, misforstod han betydninga av «prioriterte valg» og andre uttrykk i reglementet. Dermed fikk han barnehageplass i en annen bydel, og måtte i et helt år bruke halvannen time hver dag på levering.

– Du kan miste tjenester du har krav på, hvis du ikke forstår hva du skal gjøre. Et overordna prinsipp må derfor være at språket i offentlige søknadsskjemaer og informasjonstekster er klart, sier juristen.

Les mer.

Kilde: sprakradet.no

Vidar Lynghammar har tjue års erfaring med klarspråksarbeid i offentlig sektor. Foto: NTB / Thomas Brun
Kursholder er Vidar Lynghammar fra NTB Arkitekst. Han har tjue års erfaring med klarspråksarbeid i offentlig sektor, og har kurset tusenvis av skribenter i klarspråk og skriftlig kommunikasjon. Foto: NTB / Thomas Brun

01.06: Innføringskurs i klarspråk: Hvordan kommuniserer vi effektivt og enkelt med innbyggerne?

Kurset 09.05 ble fulltegnet. Her kan du melde deg på kurset 01.06.

null
Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, er hovedinnleder på spor C: Kommunikasjon og klart språk, på Service- og tjenestekonferansen 2023. Foto: Ilja C. Hendel

Service- og tjenestekonferansen 2023, spor C: Kommunikasjon og klart språk

Kommunikasjon og klart språk er ett av sporene på årets Service- og tjenestekonferanse 2023.

Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen kommer til konferansen:

Når skal du snakke med innestemme og når bør du finne fram roperten?
I saker som treffer hjertet, er det ikke alltid så lett å vite hva som virker best. Vi har stemmen for de som trenger å bli hørt. Å finne riktig toneleie er en utfordring. Når hjertet banker hardt for noe, er det lett å vise det. Noen ganger er det helt rett. Noen ganger blir det helt feil.

I mars 2023 delte Kommunal- og distriktsdepartementet ut Klarspråkprisen for staten til Miljødirektoratet. Assisterende kommunikasjonsdirektør Guri Sandvik kommer til konferansen:

Klart språk gir superkraft
Utdrag fra juryens begrunnelse:
Årets prisvinnar har arbeid grundig og ordentleg. Arbeidet er forankra i leiinga, og det er sett av ressursar til ein ekstern samarbeidspartner som hjelper til med språkarbeidet. Det tverrfaglege samarbeidet mellom juristar, arkivarar og kommunikasjonsmedarbeidarar har vore avgjerande for resultata. Måten verksemda involverer brukarane på, veg tungt i vurderinga til juryen. Prisvinnaren viser at systematisk arbeid med klarspråk gir gode resultat, til beste for samfunnet og innbyggjarane: deg og meg.
 

Kjetil Fosse, fagkoordinator ved NAV Kontaktsenter, er den tredje foredragsholderen på sporet:

Hva er empatisk kommunikasjon, og hvordan kan det brukes?
- Gjennom empatisk kommunikasjon har vi endret mye på hvordan vi lytter i våre brukermøter, sier Kjetil Fosse, som jobber som fagkoordinator på samtaleteknikk i NAV Kontaktsenter.

- Fra å lytte utelukkende etter sak, lytter vi nå også bevisst etter følelser. Det viktigste for oss med empatisk kommunikasjon er å møte følelser med følelser. Ikke fordi vi skal fungere som en hjelpetelefon, men for å kunne gjennomføre god veiledning i sak. Hvis vi unlater å møte frustrasjon, glede, oppgitthet og andre følelser, opplever vi at det kan være til hinder for god veiledning.

Videohilsen fra Kjetil Fosse: