Fungerende forbundsleder i Politiets Fellesforbund er positiv til kartleggingen.

– Det er kommunene selv som vet hva de trenger av beredskap og polititjenester. Vi vet at mange kommuner føler at politiet er lengre unna nå enn før reformen og dette er viktig å fange opp, sier Unn Alma Skatvold.

Målet for regjeringen er en justissektor som forebygger bedre, der ressursene er tilgjengelige og finner hverandre, og der politiet og nødetatene er til stede i hele Norge, står det i brevet fra justisdepartementet.

Dette mener Skatvold er svært positivt.

– Vi mener alle tiltak som kan sørge for så god beredskap og tilstedeværelse som mulig, ute der hvor befolkningen bor og oppholder seg, er gode tiltak, sier Skatvold.

Les mer.

Kilde: pf.no