Personopplysninger er en ressurs av stor verdi. Presset på bruk av disse opplysningene er økende. Innsyn i, og informasjon om, behandling av personopplysninger er grunnleggende for utøvelse av andre rettigheter og for å kunne ivareta eget personvern.

Hvordan kan innbyggeren, offentlige virksomheter og samfunnet i stort dra nytte av at innbyggeren gis økt innsikt og kontroll over egne data?

Les mer.

Kilde: digdir.no