Pålegg om hjemmekontor, restriksjoner på reising og økt etterspørsel etter informasjon og tjenester på nett har hatt en rekke konsekvenser for bruken av IKT og digitalisering i offentlig sektor.

I årets undersøkelse om bruk av IKT i offentlig sektor ble det blant annet stilt spørsmål om hvilke konsekvenser koronapandemien har hatt for bruk av IKT og digitalisering i offentlig sektor. Blant spørsmålene som ble stilt var spørsmål om bruk av fjernarbeidsløsninger (hjemmekontor, digitale løsninger for møter og samarbeid), utvikling av digitale tjenester, digitaliseringstakten i virksomheten og kommunen og IKT-utgifter. I denne artikkelen presenteres noen av resultatene.

Les mer.

Kilde: ssb.no