Er krise den nye normalen?

Hva former oss som mennesker? Hva ligger bak valgene våre – privat og i arbeidssammenheng?

Odd er rådgiver for politiet ved kriser og katastrofer, og har engasjert seg i arbeidet med oppfølging av etterlatte etter selvmord. Det er naturlig for en prest å gå inn i ulike sorgsituasjoner, men er det noe i hans egne opplevelser som gjør at han har valgt å gå mer aktivt inn i sorgarbeid enn de fleste?

Odd kommer til Service- og tjenestekonferansen 2022, som er i Bodø 3.-4.november. Er krise den nye normalen?, er tittelen på foredraget hans. Hva er det han ønsker å fortelle oss? 

Vi møtte Odd på hans kontor i Bodø, og opplevde ham som et varm og engasjert medmenneske. 

Podkast (lyd): 22 min

Video, redigert: 9 min