Vidar Lynghammar fra NTB Arkitekst er kursholder også denne gangen. Han har tjue års erfaring med klarspråksarbeid i offentlig sektor, og har kurset tusenvis av skribenter i klarspråk og skriftlig kommunikasjon.

Muntlige kanaler

– Hva er det som skiller dette kurset fra innføringskurset, Vidar? 

– På dette kurset lærer deltakerne hvordan de kommuniserer effektivt og presist i mer muntlige kanaler som chat, e-post og sosiale medier. De vanlige klarspråksprinsippene gjelder jo her også, men på dette kurset ser vi nærmere på hva vi bør tenke på når kommunikasjonen ligner mer på den muntlige samtalen.

Passende tone og klarspråkgrep

– Kan du si noe mer om innholdet?

– På to timer er det selvsagt begrenset hva vi rekker. Men vi skal se på hva som er en passende tone i ulike tekster og kanaler, og hvordan vi svarer passe langt og effektivt når vi har dårlig tid. Videre skal vi se på hvilke klarspråksgrep som kan være til nytte for å gjøre innholdet lett tilgjengelig for mange, hvordan vi håndterer krevende henvendelser og kan dempe konflikt med tastaturet, og hvordan vi bør skrive for å inkludere alle og respektere mangfoldet.

Oppfølgingstime 20.12

– Jeg håper og tror at det blir god oppslutning om kurset.

– Ja, jeg mener at dette er nyttig for mange i offentlig sektor. Jeg vil også nevne at alle får tilbud om en gratis oppfølgingstime etter kurset – jeg har satt av 20. desember til å lese gjennom tekster og svare på spørsmål fra deltakerne.

Informasjon og påmelding til kurset