– Begge prosjekta grip djupt inn i område Datatilsynet og samfunnet generelt treng mykje kunnskap og openheit om. Begge prosjekta har potensial i seg til å kunne bli både krevjande og spennande, seier avdelingsdirektør Veronica Jarnskjold Buer i Datatilsynet.

Digital patruljering

PrevBOT er eit samarbeid mellom Politihøgskolen og Universitetet i Agder. Det er eit konsept for eit verktøy for patruljering på opne sosiale medier, med formål å førebyggje seksuelle overgrep mot barn. Den KI-baserte boten skal kunne kartleggje åtferd som indikerer risiko for seksuelle overgrep, og den skal kunne peike ut sosiale arenaer det er verd å følgje ekstra med på. Den skal kunne identifisere grooming-samtalar via analyse av språk, og den skal kunne predikere alder og kjønn på dei involverte.

Les mer.

Kilde: datatilsynet.no

Service- og tjenestekonferansen, spor H: Personvern: Hellig eller salgbart?

Veronica Jarnskjold Buer, direktør for teknologi, analyse og sikkerhet, Datatilsynet, stiller på Service- og tjenestekonferansen 2023:

Derfor trenger vi en nasjonal personvernpolitikk

Personvernkommisjonen leverte sin rapporten til regjeringen høsten 2022. Hvordan kan en nasjonal personvernpolitikk bidra til å møte utfordringene vi står overfor? Vet politikerne våre hvilke utfordringer bruk av data og deling av data på tvers i offentlig sektor har? Og har Stortinget egentlig kontroll på digitaliseringen av forvaltningen?

Service- og tjenestekonferansen, spor F: Beredskap, sikkerhet og krisekommunikasjon

Bente Skattør, senior IKT-Rådgiver, Oslo politidistrikt stiller på Service- og tjenestekonferansen 2023:

Teknologiens rolle innen forebygging og i krisesituasjoner: Hva brukes og hva kommer?

Det meste politiet gjør har sammenheng med beredskap, sikkerhet og trygghet for innbyggerne. Bente Skattør er IKT-rådgiver ved Oslo politidistrikt. Hun gir et innblikk i avanserte teknologiske løsninger som er i bruk i dag, og hva vi kan vente oss framover.