Nylig besøkte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol FACT ung St. Hanshaugen i Oslo, som var et av de første teamene i landet. Siden de startet i 2020, er det nå rundt 20-25 team, inkludert en del som er i forprosjektfasen.

– Dette er nybrottsarbeid som tar utgangspunkt i ungdommens behov og inkluderer nettverket deres. Et viktig arbeid som gir flere bedre oppfølging, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Samtidige tjenester fra flere sektorer

Flere rapporter har vist at ungdom med store utfordringer knyttet til psykisk helse og rus, ikke alltid får god nok hjelp fra eksisterende tjenester.

– Vi vet at mange av dem har behov for samtidige tjenester fra flere sektorer og nivåer. FACT ung er en modell med bruk av tverrfaglig sammensatt team for å følge opp ungdom med store utfordringer, sier Kjerkol. 

– Gjennom teamene gis det oppsøkende, sammenhengende, integrerte og fleksible tjenester i forpliktende samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjeneste, forteller statsråden.

Les mer.

Kilde: regjeringen.no