I undersøkelsen har følgende problemstillinger blitt kartlagt:

  • Hvilke digitale kanaler, plattformer og tjenester nyankomne flyktninger bruker, og til hvilket formål.
  • Hvordan nyankomne flyktninger søker informasjon digitalt og hvilke kilder de har tillit til.
  • Hvordan målgruppen opplever at myndighetenes informasjon om tiltak og tjenester er tilpasset dem, og om det er viktig informasjon som mangler.
  • Hvilke nyhetsmedier de bruker og har tillit til.
  • Hvordan de får tilgang til digitale tjenester og hvilke erfaringer de har med offentlige digitale tjenester.
  • Hvordan de bruker folkebibliotekene og tilbud i regi av frivillige organisasjoner.
  • Hvilke kanaler deltakerne har brukt for å få nyheter og informasjon om koronapandemien og myndighetenes smitteverntiltak.

Les mer.

Kilde: imdi.no