Veiledningen er laget i samarbeid med Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), etter innspill fra de som jobber med livshendelsene og møter utfordringer i arbeidet. Veiledningen skal være dynamisk, og uttesting og bruk av veiledningen vil derfor gi grunnlag for læring og videreutvikling i dialog med livshendelsene og andre brukere over tid.

Du må vurdere fire styringstemaer

Veiledningen identifiserer fire styringstema som dere sammen må vurdere for å finne frem til hensiktsmessig styring og organisering av arbeidet. Disse er:

  1. Utvikle felles mål
  2. Sikre forankring
  3. Skape enighet om roller og ansvar
  4. Sikre finansiering

Innenfor hvert av styringstemaene finner du erfaringer og råd fra eksemplene DSOP, Vilkår for førerett, DigiBarnevern, 0-24 samarbeidet, Innsending av byggesøknader med etterfølgende saksbehandling og Fremtidens innkreving.

Les mer.

Kilde: digdir.no