Målet er at veilederen skal støtte deg til å bruke klart språk til å forbedre både prosessen fram mot de digitale løsningene og heve kvaliteten på de offentlige tjenestene.

Klarspråk som prosessverktøy

Veilederen tar utgangspunkt i en utvidet forståelse av klarspråk som et prosessverktøy. Klargjørende diskusjoner og brukerrettede tekster styrker arbeidet fra start til slutt i prosessen, og klart språk er en superkraft for effektive og inkluderende utviklingsprosjekter.

Les mer.

Kilde: digdir.no