Sivilombudet har nå publisert en ny veileder om sakskostnader, basert på uttalelser om temaet.

 – Vi håper at veilederen vil bidra til økt kunnskap slik at det gjøres færre feil på området, sier sivilombud Hanne Harlem.

Veilederen om sakskostnader retter seg mot saksbehandlere i forvaltningen som behandler krav om sakskostnader og andre som har behov for å sette seg inn i sakskostnadsreglene.

– Formålet er å gi en fremstilling av sakskostnadsreglene med utgangspunkt i våre uttalelser. Det er forvaltningsloven som regulerer når man kan få dekket sine sakskostnader, og det er viktig for den som har nådd fram med en klage at krav om sakskostnader behandles riktig, sier Harlem.

Les mer.

Kilde: sivilombudet.no