Det viser tallene fra Helsepolitisk barometer som ble lansert nå i april, der Senteret for et aldersvennlig Norge har stilt befolkningen spørsmål om å bli eldre. Undersøkelsen gjennomføres årlig av markedsanalysebyrået KANTAR.

Planlegger for pensjonisttilværelsen

I undersøkelsen svarer 4 av 5 mellom 45 og 59 år at de har planlagt eller gjort seg noen tanker for å få den pensjonisttilværelsen de ønsker seg. Og for befolkningen sett under ett, er de fleste opptatt av hvordan de skal sikre seg en trygg økonomi, holde seg fysisk aktive og ha noe å fylle tiden med.  

- I dag er vi i snitt 65,5 år når vi går av med pensjon. Det vil si at vi at flere av oss kan forvente å leve som pensjonister i 20–30 år. Derfor er det svært gledelig å se at vi allerede fra 45 årsalder begynner å legge planer, slik at vi kan få den alderdommen vi ønsker, sier Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.  

Les mer.

Kilde: aldersvennlig.no