– Inkludering i arbeidslivet er en stor utfordring, og prosjektet vårt har sett på hvordan nye teknologiske løsninger kan hjelpe. Vi har utviklet fire forskjellige digitale redskaper som vi håper at både arbeidssøkere og arbeidsgivere vil ta i bruk, sier professor Elin Thygesen. Hun er tilknyttet universitetets Senter for e-helse. InnArbeid ble startet i 2017, med finansiering fra Norges Forskningsråd.

Kommunene i Agder tok kontakt med forskerne for å sikra at også folk med utviklingshemming kan få gode teknologiske løsninger som letter overgangen fra skole til arbeidsliv.

Les mer.

Kilde: forskning.no