– Med den nye loven får vi et enda sterkere forbrukervern i Norge, og vi får en lov som vil gjøre samfunnet vårt mer bærekraftig på sikt, sier direktør i Forbrukerrådet, Inger Lise Blyverket.

Forbrukerrådet er spesielt tilfreds med at forbrukerne nå har rett på digitale oppdateringer av produkter med nødvendig programvare.Det gjelder for eksempel for produkter som biler, telefoner, klokker og TVer når de inneholder programvare. Forbrukeren får rett på oppdateringer i hele produktets levetid, og minst i fem år.

Les mer.

Kilde: forbrukerradet.no