Sykefravær og tap av lønnet arbeid er negativt både for den enkelte, arbeidslivet og samfunnet som helhet. Fra den første IA-avtalen ble inngått i 2001, har redusert sykefravær vært et av hovedmålene.

Flere tidligere studier har undersøkt hvordan IA-avtalen har påvirket det norske sykefraværet. Resultatene har variert fra at den har hatt liten effekt, til at den har hatt en positiv effekt på hvor mange som er sykmeldt og hvor lenge de er det.

− Det er vanskelig å vurdere effekten av IA-avtalen med konvensjonelle metoder. Målet med denne oppgaven var derfor å bruke kausale metoder for registerbasert observasjonsdata i vurderingen av IA-avtalens effekt, forteller Rachel Hasting, stipendiat ved STAMI.

Hun legger til at kausale metoder for observasjonelle data er bedre egnet til å studere flere utfall parallelt, og kan gi et mer detaljert bilde av hvordan individer er fordelt over flere tilstander.

Les mer.

Kilde: stami.no