Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande i verden, og er godt rustet til at omsætte nye teknologier og løsninger til gavn for borgere og virksomheder. Digitale løsninger kan skabe bedre velfærd, accelerere den grønne omstilling og øge vækst og eksport. Derfor præsenterer regeringen i dag en ny digitaliseringsstrategi, der skal sætte retningen for samfundets digitale fremtid.

Les mer.

Kilde: fm.dk