– Det er mange problemer knyttet til tekgigantenes språkmodeller. De fremstår som sorte bokser for verden utenfor. Vi trenger norske alternativer, sier professor Erik Velldal.

Før jul skjedde det noe helt avgjørende for å få fortgang i det norske motsvaret til ChatGPT. Det blir utviklet av forskningsgruppen for språkteknologi ved Universitetet i Oslo (UiO), Language Technology Group (LTG).

De fikk tildelt regnetid på Europas kraftigste datamaskin, LUMI i Finland. Den er så ettertraktet at forskere må søke om tid for å bruke den. Dermed kunne de trene store språkmodeller på norske data. I løpet av et par uker ble nok data behandlet til at forskerne kunne lansere tre norske språkmodeller.

Les mer.

Kilde: forskning.no